Δ.Σ.Σ.Δ.

Σας καλωσορίζουμε στο Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης

Σκοπός του Δικτύου Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης είναι η εφαρμογή του προγράμματος της Σχολικής Διαμεσολάβησης σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και η καταγραφή και η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων που εφαρμόζουν ή έχουν εφαρμόσει προγράμματα Σχολικής Διαμεσολάβησης.

Συγκεκριμένα, στόχοι του Δικτύου Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης (ΔΣΣΔ) αποτελούν:

  • Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικής βίας και παραβατικότητας και Σχολικής Διαμεσολάβησης
  • Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη Σχολική Διαμεσολάβηση.
  • Η εκπαίδευση μαθητών στη Σχολική Διαμεσολάβηση.
  • Η εφαρμογή του προγράμματος Σχολικής Διαμεσολάβησης σε Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Η καταγραφή των Σχολείων που εφαρμόζουν ή έχουν εφαρμόσει προγράμματα Σχολικής Διαμεσολάβησης.
  • Η υποστήριξη των Σχολείων που εφαρμόζουν προγράμματα Σχολικής Διαμεσολάβησης.
  • Η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων που εφαρμόζουν προγράμματα Σχολικής Διαμεσολάβησης.
  • Η αξιολόγηση των προγραμμάτων Σχολικής Διαμεσολάβησης.
  • Η έρευνα για την καταγραφή, αξιολόγηση και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και παραβατικότητας.
  • Η υλοποίηση εκδηλώσεων σχετικών με τη Σχολική Βία και τη Σχολική Διαμεσολάβηση