Καλώς Ορίσατε

Σας καλωσορίζουμε στην Εργαστηριακή Μονάδα Κοινωνικών Διακρίσεων, Έμφυλης Ταυτότητας και Εκφοβισμού στο Σχολείο (ΚΔΕΤΕΣ) του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (ΜΕ.Κ.ΘΕ.Μ.Ε.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία ιδρύθηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Η δημιουργία της Εργαστηριακής Μονάδας Κοινωνικών Διακρίσεων, Έμφυλης Ταυτότητας και Εκφοβισμού στο Σχολείο (ΚΔΕΤΕΣ) και του Δικτύου Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης (ΔΣΣΔ) επιβλήθηκε από την αναγκαιότητα της εστίασης σε αυτές τις δύο θεματικές της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, της εκπαιδευτικής πολιτικής, των ΜΜΕ αλλά και γενικότερα της κοινωνίας.
Πράγματι, το ζήτημα των κοινωνικών ανισοτήτων και των διακρίσεων ευρύτερα αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος. Παρά τα μέτρα για ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών όλων των μαθητών/τριών ανεξάρτητα από διάφορα κοινωνικά χαρακτηριστικά, οι κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις δεν έχουν εξαλειφθεί. Σκοπός της Εργαστηριακής Μονάδας ΚΔΕΤΕΣ είναι η εκπόνηση μελετών και ερευνών αφενός και αφετέρου η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, των γονέων και άλλων ενδιαφερομένων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο αναπαράγονται οι κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις στο σχολείο και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Η σχολική βία κα ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) αν και, σύμφωνα με την πλειονότητα των σχετικών ερευνών, είναι «λίγο συχνό φαινόμενο» στο σχολείο και αφορούν ήπιες μορφές. Γιατί, λοιπόν, όλη αυτή η ανησυχία και το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας; Αυτό συμβαίνει γιατί είναι γνωστό ότι και ένα μόνο περιστατικό μπορεί να επηρεάσει το κλίμα ενός σχολείου. Από την άλλη οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού. Η Εργαστηριακή Μονάδα ΚΔΕΤΕΣ αποσκοπεί στη μελέτη και την έρευνα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, και να προτείνει τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Η σχολική διαμεσολάβηση αποτελεί μια εναλλακτική πρακτική ειρηνικής επίλυσης της βίας και των συγκρούσεων στο σχολείο. Το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης της Εργαστηριακής Αίθουσας στοχεύει στην δημιουργία δικτύου των σχολείων που εφαρμόζουν τη διαμεσολάβηση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και ευελπιστούμε να σας φανεί χρήσιμος και να αποτελέσει το πλαίσιο επιστημονικού διαλόγου και έρευνας.


Σας ευχαριστούμε!
Ο επιστημονικά υπεύθυνος
Θεόδωρος Θάνος
Αναπλ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων